094.836.9191

Category: BLOG

Thông tin nhanh - Thanh toán gọn

gia-dich-vu-quan-ly-van-hanh-nha-chung-cu

TP. Hải Phòng ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Ngày 07/01/2022, UBND TP. Hải Phòng ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố kèm theo Quyết định 03/2022/QĐ-UBND. Theo khoản 1 Điều 2 của Quyết định 03/2022, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư là từ 1.400 đồng/m2 thông thủy/tháng đến […]

Read More