Cách xác định chi phí quản lý, vận hành tòa nhà

Ông Vũ Toàn (Đà Nẵng) công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3), được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, vận hành tòa nhà trung tâm hành chính, xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật quản lý và vận hành tòa nhà (bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh, an ninh bảo vệ, lễ tân…).

Các định mức này chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố/ban hành. Tuy nhiên, đơn vị ông Toàn không có nhân lực có đủ năng lực, kinh nghiệm để xây dựng định mức. Ông Toàn hỏi, đơn vị ông có được thuê đơn vị tư vấn có đủ chuyên môn thực hiện xây dựng định mức và nguồn vốn chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước hay không?

Tham khảo:>> Phí dịch vụ quản lý vận hành chung cư: Quy định Cư Dân cần biết!

cach-xac-dinh-phi-quan-ly-van-hanh-chung-cu

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 6/1/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chi phí bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 8/9/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành như quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Tham khảo:>> Phần mềm quản lý tòa nhà

Đối với công tác quản lý, vận hành tòa nhà (vệ sinh, lễ tân, bảo vệ,…) đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành tòa nhà báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn tham khảo: Chinhphu.vn

Đã đăng ký

094.836.9191