Sơ lược về Hệ thống điện nặng tòa nhà

Hệ thống điện nặng tòa nhà

Là hệ thống cấp nguồn chính cho tòa nhà, là hệ thống “xương sống”  để vận hành toàn bộ hệ thống cơ điện còn lại. Nó cung cấp điện để thang máy hoạt động, để bơm nước sinh hoạt, để giám sát hoạt động tòa nhà thông qua BMS…

Hệ thống điện nặng là hệ thống điện chính của tòa nhà bao gồm hệ thống điện động lực (trạm biến áp điện lực và tủ bù  và hệ thống điện điều khiển. Hệ thống điện động lực đảm nhiệm việc cấp nguồn điện từ lưới diện địa phương vào từng căn hộ được mô tả như sau: nguồn điện từ lưới điện trung thế của địa phương thông qua trạm chuyển đổi đóng cắt mạch vòng. Từ trạm trung thế, nguồn điện được cấp về các máy biến áp thô đưa nguồn điện từ trạm hạ thế phân bổ về các tòa nhà tại dự án và về các trục căn hộ. Từ các trục căn hộ sẽ cấp điện về các căn hộ trong tòa nhà. Hệ thống điện động lực bao gồm các thành phần như sau:

 • Các tủ trung thế, đường dây trung thế, máy biến áp 22kV/0.4kV và các tủ đóng cắt chính MSB (Main Switch Board).Tủ được thiết kế sử dụng để phân phối cho các phụ tải công suất lớn với ưu điểm là thiết kế theo kiểu modular. Mỗi khoang tủ có một chức năng riêng và các modular được đặt cạnh nhau tạo thành một hệ thống phân phối bao gồm ngăn lộ vào, ngăn phân đoạn và ngăn phân phối
 • Các trạm biến áp, tủ đo lường, đồng hồ điện, cáp trung thế, cáp hạ thế.
 • Các hệ thống các tủ điện phân phối (Submain Power Supply) cấp điện cho động lực, sản xuất, sinh hoạt,… có thể có thêm hệ thống tự động điều chỉnh điện áp AVR (Automatic Voltage Regulator system).
 • Hệ thống công tắc ổ cắm điện (Socket outlet system).
  tu-dien-tong
  Tủ điện tổng MSB

Yêu cầu cơ bản của hệ thống điện

 • Đảo bảo tính kinh tế cao
 • Đảm bảo cung cấp điện liên tục
 • Đảm bảo chất lượng điện
 • Tính linh hoạt và đáp ứng đồ thị phụ tải.

Độ ưu tiên của 4 yêu cầu trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các yếu tố này không thể đạt được tuyệt đối bởi sự tối ưu bất kỳ yếu tố nào đều làm ảnh hưởng tới các yếu tố còn lại do vậy thiết lập mối quan hệ hài hòa sẽ trở thành mục tiêu tối đa. Để đảm bảo được điều đó, hệ thống điện luôn cần được quản lý và giám sát chặt chẽ nhất.

Leave a Reply

Đã đăng ký

094.836.9191