Hội nghị nhà chung cư là gì?

Nếu bạn đang tìm hiểu về nghiệp vụ quản lý tòa nhà, chắc hẳn cụm từ hội nghị tòa nhà chung cư sẽ được nhắc đến nhiều, hoặc khi bạn đang ở chung cư cũng sẽ nghe thấy cụm từ này. Vậy hội nghị nhà chung cư là gì?khi nào cuộc họp được tổ chức?

Hội nghị nhà chung cư là gì?

Hội nghị nhà chung cư là cuộc họp của chủ sở hữu và người sử dụng tòa nhà chung cư. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có thể cử đại diện hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự cuộc họp.

– Đối với nhà khu tập thể chung cư có một chủ sở hữu thì là cuộc họp của đại diện chủ sở hữu và người sử dụng tòa nhà chung cư.

– Đối với tòa nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì là hội nghị của đại diện các chủ sở hữu căn hộ hoặc người đang sử dụng nếu chủ sở hữu không tham dự (bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà tòa nhà chung cư nhưng chưa thanh toán hết tiền cho đơn vị chủ đầu tư, trừ trường hợp thuộc diện chấm dứt hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ).

hoi-nghi-nha-chung-cu
Khu nhà Ngoại giao đoàn tổ chức hội nghị

Khi nào hội nghị nhà chung cư được tổ chức?

Khi tòa nhà chung cư được bàn giao chính thức đưa vào hoạt động và có 50% căn hộ về ở trở lên (kể cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán) thì chủ đầu tư (đối với nhà khu tập thể chung cư nhiều chủ sở hữu) hoặc chủ sở hữu (đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu) có trách nhiệm tổ chức Hội nghị lần đầu.

Lưu ý:

– Thời gian tổ chức không quá 12 tháng kể từ ngày tòa nhà được đưa vào sử dụng.

– Nếu quá 12 tháng mà tòa nhà chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà chung cư được tổ chức sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao.

Hội nghị được tổ chức đưa ra các quyết định gì?

– Đề cử và bầu ban quản lý tòa nhà; đề cử và bầu bổ sung

– Bãi miễn thành viên ban quản trị trong trường hợp tổ chức Hội nghị bất thường

– Thông qua hay bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị;

– Thông qua mức phụ cấp trách nhiệm cho những thành viên ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị

– Thông qua hoặc bổ sung, sửa đổi Bản nội quy vận hành sử dụng nhà chung cư;

– Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp vận hành vận hành, doanh nghiệp bảo trì nhà chung cư;

– Thông qua báo cáo công tác điều hành điều hành, bảo trì và báo cáo tài chính của tất cả những công ty được giao thực hiện;

– Quyết định tất cả những nội dung khác có liên quan đến việc điều hành sử dụng nhà tòa nhà chung cư.

– Đối với  nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Hội nghị không nhất thiết phải thực hiện các nội dung quy định tại điểm c và d của khoản này.

Xem thêm:>> Điều kiện thành lập ban quản trị tòa nhà

Tất cả mọi quyết định của Hội nghị nhà chung cư phải đảm bảo nguyên tắc theo đa số dựa vào một trong hai hình thức là biểu quyết hoặc bỏ phiếu và được xác lập kết luận bằng văn bản rõ ràng.

FAQ?

Hội nghị nhà chung cư căn cứ theo luật nào?

Hội nghị nhà chung cư được căn cứ theo quy định điều 102 Luật nhà ở năm 2014. Ngoài ra, những nội dung trên về hội nghị nhà chung cư còn được hướng dẫn bởi Mục 1 Chương III Quy chế ban hành kèm theo Điều 13 Thông tư 02/2016/TT-BXD.

Khi nào tổ chức hội nghị chung cư lần đầu?

Tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức khi nhà chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng và có ít nhất 50% số căn hộ đã được bàn giao trong thời hạn 12 tháng. Nếu quá thời hạn 12 tháng thì hội nghị nhà chung cư lần đầu do Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức.

Bao nhiêu lâu tổ chức hội nghị nhà chung cư một lần?

Thông thường, sau khi tổ chức hội nghị lần đầu thành công, các hội nghị sau sẽ diễn ra thường niên tức tổ chức mỗi năm một lần khi có tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự hoặc có số lượng ít hơn do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất.

Hội nghị nhà chung cư bất thường diễn ra khi nào?

Các trường hợp được tổ chức hội nghị bất thường khi: Thay thế trưởng ban và phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới; Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao.

Leave a Reply

094.836.9191