094.836.9191

BUILDING CARE

Thông tin nhanh - Thanh toán gọn

Chung-Cu-01

Mức phí dịch vụ mỗi chung cư khác nhau thế nào?

Mức phí dịch vụ tại mỗi chung cư có sự khác biệt rõ rệt giữa các phân khúc: Nhà ở xã hội, giá rẻ, trung cấp và cao cấp.


Category: ,