Nhà chung cư được phân hạng theo tiêu chí nào?

Hiện nay, các khu đô thị mọc lên các tòa nhà chung cư với quy mô lớn nhỏ khác nhau, mật độ cũng ngày một nhiều đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng,…Mỗi dự án chung cư được cấp phép và phân hạng khác nhau tùy vào quy mô dự án. Vậy việc phân hạng nhà chung cư được đánh giá và dựa theo những tiêu chí nào? 

Tiêu chí phân hạng nhà chung cư

Căn cứ theo thông tư số 31/2016/TT-BXD được Bộ Xây dựng có quy định rõ về việc xếp hạng nhà chung cư sẽ được xác định trên cơ sở thuộc 4 nhóm tiêu chí sau đây:

  • Nhóm tiêu chí về quy hoạch – kiến trúc.
  • Nhóm tiêu chí về hệ thống, thiết bị kỹ thuật.
  • Nhóm tiêu chí về dịch vụ, hạ tầng xã hội.
  • Nhóm tiêu chí về chất lượng, quản lý, vận hành.
tiêu-chi-phan-hang-nha-chung-cu
Các tiêu chí đánh giá và xếp hạng nhà chung cư

Xếp hạng nhà chung cư theo 3 mức :

Sau khi có các tiêu chí để xác định, qua có có 3 phân hạng cho chung cư như sau:

–  Hạng A: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

– Hạng B: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

– Hạng C: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này nhưng không đạt đủ tiêu chí để công nhận hạng A và hạng B theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Việc xếp hạng nhà chung cư nhằm mục đích xác định giá trị của nhà chung cư khi thực hiện việc quản lý và giao dịch trên thị trường.

Các tòa nhà chung cư được phân hạng sẽ bị áp mức phí khác nhau và không căn cứ vào vị trí địa lý của dự án đó. Nếu căn hộ bạn đang ở thuộc 1 dự án chung cư ở xa trung tâm Hà Nội, nhưng vẫn đảm bảo được các nhóm yếu tố trên thì vẫn được xếp hạng A và phải bị áp mức phí chung cư hạng A.

Xem thêm:>> Cách tính phí bảo trì nhà chung cư

Ví dụ: Chung cư hạng A được xác định như sau

Chung cư bạn đang ở đảm bảo được các các nhóm yếu tố trên, và cụ thể: hành lang căn hộ rộng tối thiểu 1,8m. Tối thiểu mỗi căn hộ có 1 chỗ để xe ô tô (có mái che), mỗi thang máy phục vụ tối đa không quá 40 căn hộ.

Theo Buildingcare.biz

Leave a Reply

Đã đăng ký

094.836.9191