Quy định mới về cải tạo chung cư cũ: Các cư dân sẽ được bồi thường như thế nào?

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo chung cư cũ, quy định rõ căn hộ nào thuộc diện phải xây dựng lại, xây dựng công trình khác, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư… Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9 tới.

cai-tao-chung-cu-cu
Quy định mới về cải tạo nhà chung cư cũ

Chung cư nào sẽ phải xây dựng lại?

Nghị định 69 đã quy định rõ nhà chung cư cũ thuộc diện phải phá dỡ, xây dựng lại thuộc trường hợp khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ, hết niên hạn…

Trường hợp nhà chung cư cũ vẫn chưa hết hạn sử dụng nhưng có kết luận kiểm định thể hiện các kết cấu chịu lực chính xuất hiện tình trạng nguy hiểm, không đáp ứng đủ điều kiện tiếp tục sử dụng, cần phải di dời khẩn cấp người sử dụng nhà chung cư đó. Các nhà chung cư bị hư hỏng nặng hệ thống kỹ thuật như: cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cấp điện… , không đáp ứng đủ yêu cầu của các tiêu chuẩn hiện nay cũng cần phải phá dỡ.

chung-cu-nao-thuoc-dien-phai-xay-dung-lai
Những chung cư nào thuộc diện phải xây dựng lại

Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng một trong các kết cấu chính của công trình như móng, cột, tường, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường…

Cư dân được bồi thường như thế nào khi cải tạo chung cư cũ?

Nghị định 69 cũng đã nêu rõ: trong trường hợp công trình không thuộc sở hữu của Nhà nước thì phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ tùy thuộc vào điều kiện của từng tòa nhà. UBND cấp tỉnh quyết định hệ số K bồi thường là từ 1 đến 2 lần tổng diện tích sử dụng căn hộ cũ ghi trong sổ đỏ.

Sau khi tính theo hệ số K, diện tích căn hộ tái định cư sẽ được quy đổi thành tiền và được nêu rõ trong phương án bồi thường, làm cơ sở để xác định giá trị hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở tái định cư.

Đối với các chủ sở hữu ở tầng 1 có dành diện tích nhà để kinh doanh trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực và dự án có bố trí một phần diện tích để kinh doanh dịch vụ, thương mại theo quy hoạch được phê duyệt thì ngoài việc bồi thường, nếu các chủ sở hữu có nhu cầu sẽ còn được mua hoặc thuê một phần diện tích sàn để kinh doanh. Giá bán phần diện tích này sẽ được tính theo chi phí đầu tư xây dựng phân bổ trên 1 m2 sàn cộng với 10% lợi nhuận định mức theo quy định; giá thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ sẽ do các bên tự thỏa thuận với nhau.

Trong trường hợp giá trị của căn hộ tái định cư lớn hơn giá trị căn hộ cũ sau khi quy đổi theo hệ số K thì các bên ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở tái định cư sẽ phải nộp thêm phần chênh lệch này. Nếu chủ sở hữu không mua, thuê mua thì sẽ không được bố trí tái định cư và được thanh toán bằng tiền đối với toàn bộ giá trị được bồi thường theo quy định.

Còn nếu giá trị căn hộ tái định cư nhỏ hơn giá trị căn hộ cũ sau khi quy đổi theo hệ số K thì chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho chủ sở hữu căn hộ phần giá trị chênh lệch.

Đối với phần diện tích sử dụng chung tại tòa chung cư thì áp dụng hệ số K = 1. Nếu phần diện tích này thuộc sở hữu Nhà nước thì chủ đầu tư phải thanh toán bằng tiền cho Nhà nước theo nguyên tắc diện tích sử dụng nhân giá chuẩn nhà ở xây dựng mới tại thời điểm lập phương án bồi thường nhân tỉ lệ chất lượng còn lại của nhà hiện có.

Trường hợp chủ sở hữu căn hộ không có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà chủ đầu tư lại có có diện tích nhà, đất ở nơi khác để bố trí tái định cư và chủ sở hữu có nhu cầu thì sẽ được bố trí tái định cư theo cơ chế quy định.

Về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu của Nhà nước, Nghị định này quy định: Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại tòa nhà thì người đang thuê được bố trí thuê căn hộ có diện tích theo thiết kế được duyệt, nhưng không được thấp hơn diện tích sử dụng của căn hộ cũ, trừ trường hợp không có nhu cầu thuê nhà ở. Giá thuê nhà ở được áp dụng như đối với giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu của nhà nước. Nếu Nhà nước bán căn hộ này thì người đang thuê được mua theo quy định về bán nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.

Nguồn: thanhnien.vn

 

Đã đăng ký

094.836.9191