TP. Hải Phòng ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Ngày 07/01/2022, UBND TP. Hải Phòng ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố kèm theo Quyết định 03/2022/QĐ-UBND.

Theo khoản 1 Điều 2 của Quyết định 03/2022, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư là từ 1.400 đồng/m2 thông thủy/tháng đến 5.000 đồng/m2 thông thủy/tháng đối với nhà chung cư không có thang máy; từ 3.800 đồng/m2 thông thủy/tháng đến 10.400 đồng/m2 thông thủy/tháng đối với nhà chung cư có thang máy.

Mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với phần diện tích sử dụng kinh doanh, dịch vụ bằng mức khung giá trên nhân hệ số K từ 1,5 đến 2 và hệ số K được đơn vị quản lý vận hành xác định trên cơ sở quy mô, chức năng và vị trí nhà chung cư.

Mức giá trong khung giá quy định nêu trên không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; chưa có các dịch vụ gia tăng (tắm hơi, bể bơi, internet, sân tennis, truyền hình cáp hoặc các dịch vụ gia tăng khác) và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Tham khảo:>> 5 lưu ý về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

gia-dich-vu-quan-ly-van-hanh-nha-chung-cu

Đồng thời, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định 03/2022, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nêu trên được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

– Thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP. Hải Phòng theo quy định tại Điều 106 Luật Nhà ở năm 2014.

– Làm cơ sở để các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

– Trường hợp không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư giữa các chủ thể thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ theo quy định nêu trên.

Theo điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định 03/2022, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước mà chưa được cải tạo, xây dựng lại; chung cư là nhà ở xã hội chỉ để học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng, đã thống nhất về giá dịch vụ quản lý tại Hội nghị nhà chung cư; đã có thỏa thuận chung về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua căn hộ.

Quyết định 03/2022 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022.

Nguồn: tổng hợp

Đã đăng ký

094.836.9191