Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quản lý vận hành nhà chung cư

Chủ đầu tư có vai trò quan trọng trong việc tổ chức đầu tư sở hữu vốn hoặc được giao vốn để triển khai xây dựng các dự án tòa nhà, chung cư. Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm trong việc quản lý vận hành tòa nhà chung cư. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ được trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý vận hành chung cư như thế nào? Qua bài viết này, Building Care sẽ giúp bạn giải đáp, hiểu rõ quyền và trách nhiệm của CĐT với tòa nhà.

1. Chủ đầu tư có quyền gì đối với tòa nhà?

Theo điều 68 của Luật nhà ở 2014 số 65/2014/QH13 có quy định rõ quyền của chủ đầu tư với tòa nhà như sau:

– Lập, quản lý dự án khi đã có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu toàn bộ cơ quan, tổ chức có liên quản phải cung cấp thông tin, tài liệu về lập và quản lý dự án.

– Lựa chọn, ký kết hợp đồng với các nhà thầu tư vấn để lập và quản lý dự án.

– Chủ đầu tư cần tổ chức lập, quản lý dự án quyết định thành lập hoặc giải thể ban quản lý dự án.

– Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

trach-nhiem-CĐT-trong-quan-ly-van-hanh-chung-cu

2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc quản lý vận hành nhà chung cư

Theo điều 38 thông tư 02/2016/TT-BXD, trong quản lý vận hành nhà chung cư chủ đầu tư phải có những trách nhiệm như sau:

– Chịu trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư khi chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư lần đầu. Đề xuất đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có đủ điều kiện để hội nghị nhà chung cư lần đầu xem xét, quyết định lựa chọn trong trường hợp:

  • Chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành và không ủy thác cho đơn vị khác có chức năng, năng lực thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư;
  • Chủ đầu tư có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành nhà chung cư và cũng không ủy thác cho đơn vị khác có chức năng, năng lực thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư.

– Thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và bàn giao lại kinh phí này cho Ban quản trị nhà chung cư.

– Chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, cử người tham gia Ban quản trị nhà chung cư và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại hội nghị nhà chung cư nếu còn sở hữu căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư.

– Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài nhà chung cư cho cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương theo quy định của pháp luật; lập, bàn giao hồ sơ nhà chung cư cho Ban quản trị nhà chung cư.

– Quản lý, sử dụng các công trình phục vụ cho sinh hoạt chung của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư do Nhà nước giao hoặc được xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích nêu trong nội dung dự án đã được phê duyệt.

– Bảo trì phần sở hữu riêng của mình; có trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo trì hoặc  không bảo trì gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu khác.

– Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm tài sản thuộc sở hữu hợppháp của mình hoặc các hành vi cản trở việc kinh doanh hợp pháp theo nội dung dự án đã được duyệt.

– Phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

– Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

– Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; chấp hành quyết định giải quyết, xử lý, xử phạt vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin về quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư với công tác quản lý vận hành tòa nhà chung cư mà Building Care tìm hiểu được qua sự hiểu biết và qua các văn bản cơ sở pháp lý như:

  • Luật nhà ở 2014 số 65/2014/QH13
  • Thông tư 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, vận hành nhà chung cư.

Hi vọng đã giải đáp được các đề này cho các bạn. Building Care – Giải pháp phần mềm quản lý chung cư tốt nhất hiện nay sẽ giúp công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trở nên đơn giản hơn đối với các Chủ đầu tư, Ban quản trị và Ban quản lý tòa nhà. Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mềm, các quý Chủ đầu tư có thể liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S-TECH

Địa chỉ: Tầng 18, Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0948.36.9191

Website: https://buildingcare.biz

Email: [email protected]

Nguồn: buildingcare.biz

Đã đăng ký

094.836.9191