7 thắc mắc người sinh sống ở chung cư thường gặp

Nếu bạn đang sinh sống hoặc đang có nhu cầu mua nhà ở chung cư chắc chắn bạn nên tìm hiểu kỹ những thắc mắc sau và có cho mình câu trả lời về các tình huống để biết thêm quyền và lợi ích chính đáng của người đang sống ở chung cư. Dưới đây Building Care sẽ review TOP 7 thắc mắc người sinh sống ở chung thường gặp nhất.

1. Người sở hữu căn hộ có phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

 Khoản 1 điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010, đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Điểm b khoản 2 điều 6 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 quy định: Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Hệ số phân bổ được xác định bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ.

=> Căn cứ các quy định nêu trên, chủ sở hữu nhà chung cư vẫn phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

nhung-thac-mac-khi-song-o-chung-cu-thuong-gap
Sống ở chung cư bạn nên tìm hiểu các nguyên tắc mà gia đình nào cũng sẽ va phải.

2. Giá dịch vụ trông xe tại chung cư như thế nào?

Về nguyên tắc và theo điều 8 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, giá dịch vụ giữ xe tại nhà chung cư do cá nhân, tổ chức thực hiện việc giữ xe quyết định nhưng không được cao hơn mức giá tối đa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

3. Ai có nghĩa vụ mua bảo hiểm cháy nổ?

Căn cứ vào khoản 1 điều 2, khoản 1 điều 3 Nghị định 23/2018/NĐ-CP và khoản 9 Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhà chung cư phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật.

=> Do đó, cư dân đang sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.

Trường hợp dự án nhà chung cư đang thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư (chưa được chuyển giao cho cư dân), chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ này.

4. Giá dịch vụ quản lý tính theo diện tích thông thủy hay tim tường?

Căn cứ khoản 2 điều 30 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định bằng tiền Việt Nam đồng và tính trên mỗi mét vuông (m2) diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (xác định theo diện tích thông thủy).

5. Thời hạn chủ đầu tư phải bảo hành với mỗi căn hộ?

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2014, nhà chung cư được bảo hành tối thiểu 60 tháng kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

6. Ai thay mặt cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư?

Căn cứ khoản 5 điều 4 Thông tư 02/2016/TT-BXD, Ban quản trị nhà chung cư thay mặt cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Tường hợp nhà chung cư không bắt buộc phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì các chủ sở hữu, người đang sử dụng tự thỏa thuận phương án quản lý nhà chung cư.

7. Ban quản lý có được tuỳ tiện đặt ra quy định, buộc cư dân thực hiện?

Căn cứ khoản 1 điều 42 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, Ban quản lý nhà chung cư thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành đã ký với Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư (đối với nhà chung cư không phải thành lập Ban quản trị).

=> Như vậy, Ban quản lý nhà chung cư không được quyền tùy ý đặt ra quy định bắt buộc cư dân phải thực hiện theo.

Hi vọng, với 7 tình huống này sẽ giúp các gia đình đang sinh sống tại chung cư, các gia đình sắp chuyển về ở chung cư sẽ hiểu hơn các quyền lợi mà mình được hưởng cũng như trách nhiệm của mình khi sinh sống tại chung cư nhé. 

Nguồn: buildingcare.biz

 

Đã đăng ký

094.836.9191