Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư mới nhất 2023

Mẫu nội quy quản lý nhà chung cư 2023 là văn bản thường dùng trong công tác quản lý, điều hành nhà chung cư. Hiểu rõ về mẫu nội quy quản lý nhà chung cư sẽ giúp cho BQL điều hành công việc tòa nhà/chung cư hiệu quả.

Những nội dung cần có trong mẫu nội quy quản lý nhà chung cư 2023

Theo Khoản 2, Điều 9, Thông tư 02/2016/TT – BXD có quy định về những nội dung cần có trong mẫu nội quy quản lý nhà chung cư 2023:  

  • Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư.  
  • Những hành vi bị nghiêm cấm và việc xử lý những hành vi vi phạm nội quy, quy định sử dụng nhà chung cư 2023.  
  • Những quy định về phòng, chống cháy nổ trong tòa nhà/chung cư.  
  • Quy định về công khai các thông tin liên quan việc sử dụng nhà chung cư. 
  • Nghĩa vụ của người sử dụng, chủ sở hữu nhà chung cư.  
  • Quy định khác tùy thuộc vào đặc điểm của từng chung cư.  

Mẫu nội quy quản chung cư 2023 phải được công khai tại khu vực sảnh chung cư, phòng sinh hoạt cộng đồng, sảnh chờ thang máy, khu vực lễ tân tòa nhà. Bản nội quy do chủ đầu tư lập có thể sửa đổi, bổ sung một số điều và nội dung nhưng phải tuân theo pháp luật Việt Nam hiện hành.  

quan-li-chung-cu

Tham khảo mẫu nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư 2023

Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư 

1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy này. 

2. Khách ra vào nhà chung cư phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân tại quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và phải tuân thủ sự hướng dẫn của lễ tân hoặc bảo vệ nhà chung cư. Trong trường hợp cần thiết, lễ tân hoặc bảo vệ nhà chung cư được giữ các giấy tờ chứng minh nhân thân của khách ra vào nhà chung cư để phục vụ cho việc kiểm soát an ninh, an toàn của nhà chung cư. Đối với khu vực dành cho văn phòng, dịch vụ, thương mại thì không cần phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân này. 

3. Người đến tạm trú tại căn hộ phải đăng ký danh sách với quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và có trách nhiệm đăng ký tạm trú tại cơ quan công an phường sở tại theo quy định. 

4. Người sử dụng căn hộ, người tạm trú phải chịu trách nhiệm trước pháp Luật về các hành vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Bản nội quy này. 

5. Các quy định áp dụng đối với nhân viên làm việc tại khu vực văn phòng dịch vụ, thương mại: do chủ đầu tư; Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư. 

Điều 2. Các hành vbị nghiêm cấm trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư 

1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư bắt buộc phải thực hiện được quy định tại Điều 6 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở và pháp Luật có liên quan. 

2. Các hành vi khác gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng và người sử dụng nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định. 

Điều 3. Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư 

1. Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết kế sử dụng. 

2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài sản chung của nhà chung cư. 

3. Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy định. 

4. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng vào đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp Luật về nhà ở. 

5. Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của nhà chung cư. 

6. Các quy định khác: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư (nếu có). 

Điều 4. Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng 

1. Trường hợp căn hộ hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở hữu hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, thay thế nhưng không được làm hư hỏng phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác. 

2. Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thiết bị thêm thì phải bảo đảm không làm thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của nhà chung cư. 

3. Trường hợp có hư hỏng các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung gắn liền với căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng thì việc thay thế, sửa chữa phải được thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành nhưng không được làm ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của chủ sở hữu khác. Chủ sở hữu phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành để kịp thời sửa chữa, thay thế khi có hư hỏng và phải tạo Điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công khi sửa chữa các hư hỏng này. 

4. Trường hợp nhà chung cư có khu văn phòng, dịch vụ, thương mại mà có hư hỏng các thiết bị thuộc phần sử dụng chung của nhà chung cư thì chủ sở hữu khu chức năng này phải thực hiện sửa chữa, thay thế theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. 

5. Trường hợp vận chuyển các thiết bị, đồ dùng trong nhà chung cư hoặc vận chuyển vật liệu khi sửa chữa các hư hỏng thì phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và chỉ được thực hiện trong thời gian từ 8 giờ sáng tới 18 giờ chiều hàng ngày để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà chung cư. 

6. Các quy định khác: do hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư. 

Điều 5. Quy định về việc xử lý khi có sự cố của nhà chung cư 

1. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài sản trong nhà chung cư thì chủ sở hữu, người sử dụng phải thông báo ngay cho Ban quản trị, đơn vị quản lý nhà chung cư để xử lý. 

2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, cần thiết phải sơ tán người ra khỏi nhà chung cư thì phải thực hiện theo hướng dẫn trên loa phát thanh hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn của bảo vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn. 

Điều 6. Quy định về việc công khai thông tin của nhà chung cư 

1. Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải thông báo công khai các thông tin có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên bản tin hoặc bảng thông báo hoặc phương tiện thông tin khác của nhà chung cư. 

2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử dụng thang máy phải được gắn đúng nơi quy định để đảm bảo việc sử dụng được an toàn, thuận tiện. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư 

1. Yêu cầu Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cung cấp thông tin, các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp Luật. 

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Bản nội quy này và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. 

4. Đóng đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác theo quy định của pháp Luật và theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ. 

Điều 8. Xử lý các hành vi vi phạm 

1. Thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của Bản nội quy này hoặc vi phạm quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp Luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Quyền và trách nhiệm của BQT trong mẫu nội quy quản lý nhà chung cư 2023

Điều 41 Thông tư 02/2016/ TT – BXD có quy định về quyền và trách nhiệm của BQT trong nội quy quản lý nhà chung cư:  

Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì BQT có quyền và trách nhiệm sau đây:  

1. Nhắc nhở, đôn đốc chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thực hiện nội quy, quy định quản lý sử dụng nhà chung cư.  

2. Quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì hợp lý theo pháp luật hiện hành quy định và quyết định Hội nghị nhà chung cư (HNNCC); trình HNNCC báo cáo về việc thu – chi các khoản kinh phí này.  

3. Gửi đề nghị HNNCC thông qua, xem xét phê duyệt mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.  

4.  Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà/chung cư với chủ đầu tư, đơn vị chức năng, năng lực quản lý vận hành tòa nhà/chung cư sau khi đã được HNNCC thông qua.  

Đối với trường hợp nhà chung cư không có đơn vị quản lý vận hành thì BQT thực hiện thu – chi kinh phí quản lý vận hành theo sự phân công của HNNCC.  

5. Ký hợp đồng, giám sát đơn vị bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà/chung cư. Bảo trì tòa nhà/chung cư có thể do đơn vị đang quản lý vận hành tòa nhà/chung cư hoặc thuê đơn vị có năng lực bảo trì thực hiện. 

6. Tổng hợp ý kiến, phản ánh của người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, sử dụng, cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, chức năng để giải quyết hợp lý.  

7. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tòa nhà/chung cư.  

8. BQT nhà chung cư phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn đã được quyết định trong HNNCC: không được tự ý bãi miễn, bầu mới thành viên trong BQT.  

9. Được chi trả thù lao trách nhiệm và hưởng chế độ theo quyết định của HNNCC và pháp luật hiện hành quy định.  

10. BQT chịu trách nhiệm trước pháp luật, chủ sở hữu, người sử dụng tòa nhà/chung cư nếu thực hiện không đúng quyền và trách nhiệm của mình.  

11. BQT thực hiện các công việc khác theo sự phân công của HNNCC giao.  

Tham khảo:>> Ban quản trị nhà chung cư được thành lập khi nào? Quy trình 2023

Nhà chung cư có một chủ sở hữu thì BQT chung cư thực hiện các công việc, quyền và trách nhiệm giống với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định tại điều 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

Bài viết trên đã cung cấp đầy đủ các nội dung có trong mẫu nội quy quản lý nhà chung cư 2023. Mẫu nội quy nhà chung cư được coi là văn bản quan trọng giúp BQT, BQL tòa nhà/chung cư quản lý cư dân, công việc dễ dàng; đồng thời giúp đảm bảo cuộc sống văn minh, hiện đại cho cư dân chung cư.  

Đã đăng ký

094.836.9191