Ban quản trị được quyết định mức phí dịch vụ cho khu thương mại, văn phòng?

Theo Bộ Xây dựng, tại các chung cư hỗn hợp, phí dịch vụ phần diện tích văn phòng, thương mại sẽ được các bên thỏa thuận, trong trường hợp không thỏa thuận được thì áp dụng khung giá do UBND quy định.

Theo bà Vũ Thị Phương Linh, công ty của bà đang sở hữu phần diện tích thương mại tại tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp.

Trong hội nghị nhà chung cư mới được tổ chức, đã quyết định mức phí tại khu căn hộ và khu thương mại (hơn 50% chủ sở hữu đồng ý). Dù công ty của bà Linh không chấp nhận, nhưng ban quản trị nhà chung cư giải thích là do công ty cũng là chủ sở hữu của khu chung cư nên phải thực hiện theo nghị quyết của Hội nghị nhà chung cư.

Bà Linh đặt câu hỏi, chủ đầu tư trả lời như vậy có đúng luật không? Ban quản trị có được quyết định mức phí cho khu thương mại, văn phòng không?

the-legacy

Trả lời câu hỏi trên, đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, Điều 106 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Trường hợp đã tổ chức được hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư quyết định.

Tại Điều 30 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định theo quy định tại Điều 106 của Luật Nhà ở 2014, được căn cứ vào từng nhà chung cư và trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành.

Đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp thì giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương mại do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì xác định theo khung giá dịch vụ do UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư đó quy định.

094.836.9191