Chính thức áp dụng quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ với nhà chung cư

Thông tư 13/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 10/2022/NĐ-CP do Bộ Tài chính vừa ban hành nêu rõ, giá tính thuế trước bạ nhà chung cư không gồm phí bảo trì phần sở hữu chung và giá tính khi hợp đồng mua bán không tách riêng nhà và đất.

Theo Điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư là giá không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

du-an-vincity-sportia

Trường hợp hợp đồng mua bán nhà và trên hóa đơn mua bán nhà không tách riêng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì giá tính lệ phí trước bạ là tổng giá trị mua bán nhà ghi trên hóa đơn bán nhà, hoặc hợp đồng mua bán nhà.

Tham khảo:>> Cách tính phí bảo trì nhà chung cư

Đây là quy định mới mà trước đây Thông tư 301/2016/TT-BTC và Thông tư 20/2019/TT-BTC không quy định rõ.

Ngoài ra, Thông tư 13/2022 cũng nêu rõ giá tính khi hợp đồng mua bán không tách riêng nhà và đất.

Theo điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư 13, trường hợp tổng giá trị nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà đất cao hơn tổng giá trị nhà, đất theo giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá tại hợp đồng mua bán, chuyển quyền.

Trường hợp tổng giá trị nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà đất thấp hơn tổng giá trị nhà, đất theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ”.

Như vậy, quy định này không làm thay đổi cách tính, mức lệ phí trước bạ phải nộp nhưng sẽ dễ dàng áp dụng hơn so với quy định trước đây (xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và đất thành quy định riêng).

Bên cạnh đó, Thông tư 13/2022 còn sửa tiêu chí xác định thành viên hộ gia đình khi chia nhà, đất. Theo Điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư 13/2022, tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ.

Cụ thể, tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng chung của hộ gia đình hoặc của các thành viên gia đình khi phân chia tài sản đó, theo quy định của pháp luật cho các thành viên gia đình đăng ký lại; tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn; tài sản phân chia cho vợ, chồng khi ly hôn theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Trong đó, hộ gia đình hoặc thành viên gia đình là những người có quan hệ hôn nhân, hoặc quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Theo đó, những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng được xác định là thành viên hộ gia đình khi phân chia tài sản chung theo quy định của pháp luật cho các thành viên gia đình đăng ký lại.

Trong khi đó, trước đây tại khoản 16 Điều 5 Thông tư 301/2016 quy định, thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng.

Tham khảo:>> hội nghị nhà chung cư

Như vậy, theo quy định cũ việc xác định thành viên hộ gia đình phải có thêm căn cứ là cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên sổ đỏ, sổ hồng.

Tóm lại, căn cứ xác định ai là thành viên hộ gia đình khi “chia đất” để được miễn lệ phí trước bạ theo Thông tư 13/2022, vừa bảo đảm quyền của người sử dụng đất là thành viên hộ gia đình sử dụng đất, vừa phù hợp với lộ trình bỏ “hộ khẩu giấy” theo pháp luật về cư trú.

094.836.9191