Hà Nội thanh tra công tác quản lý, sử dụng phí bảo trì nhà chung cư

Mới đây UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản giao Sở Xây dựng thanh tra chuyên ngành về nhà ở trên địa bàn thành phố, trong đó có nêu rõ tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, UBND thành phố giao Sở Xây dựng thanh tra chuyên ngành về nhà ở trên địa bàn thành phố, trong đó tăng cường thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì các nhà chung cư.

Tham khảo:>> Ban quản trị nhà chung cư được thành lập khi nào?

su-dung-phi-bao-tri
Công tác quản lý bí bảo trì được thắt chặt trọng thời gian tới

Cụ thể, khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-BXD;

Hàng quý báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó chú trọng đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Tham khảo:>> Hà Nội: 39 chung cư vẫn chưa thành lập ban quản trị nhà

UBND các quận, huyện, thị xã khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư thì khẩn trương kiểm tra và ban hành quyết định công nhận hoặc ủy quyền cho UBND cấp xã nơi có nhà chung cư kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định công nhận ban quản trị nhà chung cư theo quy định.

Nguồn: tạp chí xây dựng

 

Đã đăng ký

094.836.9191